Pojištění Mobilních telefonů - Mobilní telefony - KRAKEN'S,spol.s r.o.


Zavolejte nám: +420 603 37 37 37

Hledej

 
 

Stav opravy

Zjistěte si stav opravy

Vyplňte prosím jedno z následujících čísel.
Newsletter

Rádi byste věděli o našich novinkách a akcích? Napište nám Váš email a my Vás budeme kontaktovat.Pojištění

2017-11-08-baner-pojisteni

Pojistěte si nový mobil proti krádeži a poškození v prodejnách KRAKEN´S

Neváhejte, může se to stát každému.

Základní parametry: 

Co lze pojistit: libovolný produkt z výše uvedené kategorie v hodnotě 2 000-399 999 Kč vč. DPH (dle sazebníku)

Spoluúčast u rozšíření záruky: 15% v prvním roce pojištění (min. 500Kč), 25% v druhém ruce pojištění (min. 500Kč)

POJIŠTĚNÍ I PRO FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY.

Formy plnění: náklady na opravu zařízení nebo peněžní poukázka na výběr náhradního zařízení

Hlášení pojistné události: SIL Servis Partner a.s., www.sil.cz/pojisteni, tel. 596 253 677, pojisteni@sil.cz

 

Typ pojištění: Pojištění elektronických zařízení
Územní platnost: Evropa
Doba trvání: 1 nebo 2 roky dle volby zákazníka
Frekvence placení: Jednorázově
Spoluúčast: 15 % (min. 500 Kč) v prvním roce pojištění 25% (min. 500 Kč) v druhém roce pojištění
Cena pojištění: Dle sazebníku

Co lze pojistit?

Pojistit lze libovolné elektronické či elektrické zařízení v hodnotě 2 000 – 399 999 Kč

  • tablety
  • mobilní telefony (pouze rozšíření záruky, mobily značky Apple i prodloužení)
  • chytré hodinky
  • notebooky
  • počítače
  • tiskárny
  • monitory

 

Jaký je rozsah pojištění?

Pojištění ve smyslu této smlouvy se vztahuje na náhlé a nepředvídané poškození, zničení nebo odcizení pojiš-těných věcí jakoukoli nahodilou událostí, která není v pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě vylouče-na, zejména:

• mechanické poškození (pádem, úderem, apod.)

• odcizení pojištěného přístroje (po celou dobu trvání pojištění nebo pouze v prvním roce, dle zvolené varianty)

• živelní škody

 

Jak se stanovuje pojistná částka?

Pojistná částka = nová cena pojištěného zařízení, tedy taková částka, za jakou se dá v době škody pořídit nové stejné nebo srovnatelné zařízení.

Na jak dlouhou dobu je pojištění sjednáváno?

Pojištění může být dle volby koncového zákazníka sjednáno na 1 nebo 2 roky.

 

Výluky z pojištění

Pojištění se nevztahuje mimo jiné na:

Obecně jakoukoliv vadu, která je  uznatelná ze standardní záruky.
Zařízení určená k dalšímu prodeji či komerčnímu zapůjčování.
Úplný seznam výluk z pojištění je uveden v pojistné smlouvě a souvisejících pojistných podmínkách.

Co dělat v případě škody na pojištěném zařízení?

Kontaktovat servisní organizaci na telefonním čísle 596 253 677, e-mailové adrese pojisteni@sil.cz nebo prostřednictvím online formuláře na adrese www.sil.cz/pojisteni.
Dále postupovat dle pokynů administrativního pracovníka servisu. Tento postup platí i pro případ odcizení věci.

Úplné znění závazných podmínek pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, přičemž důležité podmínky pojištění vyžadující zvláštní pozornost jsou v textu zvýrazněny.

Ceník a všeobecné podmínky naleznete v souboru níže:

 Rychlý kontakt

KRAKEN´S, spol. s r.o.
Nemocniční 262
783 91 Uničov

Prodejna :
Telefon: +420 603 37 37 37
Email: unicov@krakens.cz

Servisní oddělení :
Telefon : 777 977 177
Email : servis@krakens.cz

 

Created by Netsimple
Edited by Dvestezar

KRAKEN'S,spol s r.o. : prodej a servis mobilních telefonů v Uničově - Olomoucký kraj. Oficiální autorizovaný záruční servis Samsnug mobilních telefonů.